Στα Σταυροδρόμια της Σκέψης - Μέρος Δ'


Σ Τ Α   Σ Τ Α Υ Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α   Τ Η Σ   Σ Κ Ε Ψ Η Σ

Μέρος Δ’ 


Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλανδρίου διοργανώνει έναν κύκλο 

7 διαλέξεων που θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα.


Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 | ώρα 18:00 

Θέμα: Μαρξισμός και ψυχανάλυση: συγκριτική ανάλυση

Ομιλητής : Δ η μ ή τ ρ η ς   Μ α γ ρ ι π λ ή ς , κλινικός ψυχολόγος