"Ο Οιδίποδας Τύραννος απ' την πλευρά των κλασικών" - Στα Σταυροδρόμια της Σκέψης, Μέρος Γ', Τετάρτη 13 Μαΐου